Medvirkningsombudet

Medvirkning i planprosesser blir ofte skinnprosesser hvor kommune og utbyggere overkjører innbyggernes demokratiske innspill. Medvirkningsombudet bidrar til opplysninger om gode medvirkningsprosesser, med informasjon om hvordan lovpålagt medvirkning blir omgått, råd og medvirkningstesten som hjelper før, under og etter medvirkningsprosesser. Vi kan også stille med medvirkningsobservatører.

Test medvirkningen

Mange medvirkningsprosesser oppfyller tilsynelatende plan- og bygningslovens krav med tiltak som arrangørene kan krysse av for “utført” på en liste. Veiledere til loven er tydelig på at medvirkningen skal være aktiv, representativ og reell. Dette blir satt til side i et slikt omfang at det utgjør en stor svikt i det norske demokratiet. Hvordan står det til med medvirkningen som berører deg? Det er bevisstgjørende og dokumenterende å ta medvirkningstesten før, under og etter.

Siste blogginnlegg

Skøyen systematisk snytt for medvirkning

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har publisert denne  historien om hvordan innbyggerne på Skøyen ikke fikk medvirke da planen for nærmiljøet ble meislet ut. Fylkesmannen i Oslo og Akershus støttet Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Mange opplever at...

les mer

Medvirkningsombudet er drevet av frivillige med lang erfaring fra å jobbe for gode og mot dårlige planprosesser. Vi hjelper innimellom andre aktiviteter i hverdagen. Som medvirkningsobservatører besøker vi utbyggere og kommuner før og under planprosesser. I likhet med valgobservatører rapporterer vi om demokratiets interesser er ivaretatt. Vi har ingen økonomisk støtte. Derfor må brukere av medvirkningsobservatørene dekke kostnader til litt honorar og reise. Senere vil bidra innenfor medvirkning på andre samfunnsområder. Da trenger vi balanserte ildsjeler med inngående kompetanse om dette – deg?