Medvirkningserfaringer

Denne siden skal bidra til gode medvirkningsprosesser, kunnskapsformidling og dokumentasjon. Mange innbygger-erfaringer går tapt og analyser blir glemt. Medvirkning.no vil gi denne innsikten et lengre liv. 

Test medvirkningen

Er medvirkningen som berører deg reell? Ta medvirkningstesten som bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt for medvirkning. Det er ikke meningen at den skal være enkel og kjapp, men belysende. 

Medvirkningsefaringer er en side som overtar etter Medvirkningsombudet (selvutnevnt) som har vært et borgerretts-aktivistisk tiltak fra oktober 2018 til oktober 2021 for å rette oppmerksomheten mot sviktende innsats fra de offentlige  ombudene og politikere i ombudsrolle. Blogginnlegg fra denne perioden kan ha referanse til Medvirkningsombudet (selvutnevnt).