Medvirkningsombudet

Medvirkning i planprosesser blir ofte skinnprosesser hvor kommune og utbyggere overkjører innbyggernes demokratiske innspill. Medvirkningsombudet bidrar med hjelp til gode medvirkningsprosesser, informasjon om hvordan lovpålagt medvirkning blir omgått, råd og medvirkningstesten. Vi kan også være medvirkningsobservatører fra skrivepulten. Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ, ikke et offentlig organ. 

Siste blogginnlegg

Test medvirkningen

Mange medvirkningsprosesser oppfyller tilsynelatende plan- og bygningslovens krav med tiltak som arrangørene kan krysse av for “utført” på en liste. Veiledere til loven er tydelig på at medvirkningen skal være aktiv, representativ og reell. Dette blir satt til side i et slikt omfang at det utgjør en stor svikt i det norske demokratiet. Hvordan står det til med medvirkningen som berører deg? Det er bevisstgjørende og dokumenterende å ta medvirkningstesten før, under og etter.

Medvirkningsombudet Christian Sømme er selvutnevnt og alle velger selv om de vil lytte til ham. Slik andre ombud har medarbeidere, har Medvirkningsombudet et nettverk av frivillige med lang erfaring fra å jobbe for gode og mot dårlige planprosesser. Virksomheten har ingen økonomisk støtte og alle bidrar frivillig innimellom andre aktiviteter i hverdagen. Som medvirkningsobservatører gjennomgår vi fra skrivepulten medvirkningen i regi av utbyggere og kommuner før, under og etter planprosesser. I likhet med valgobservatører rapporterer vi da om demokratiets interesser er ivaretatt. Vi følger også enkeltsaker her på nettstedet. Senere vil vi bidra innenfor medvirkning på andre samfunnsområder. Da trenger vi balanserte ildsjeler med inngående kompetanse om dette – deg?