Medvirkningserfaringer

Denne siden skal bidra til gode medvirkningsprosesser, kunnskapsformidling og dokumentasjon. Mange innbygger-erfaringer går tapt og analyser blir glemt. Medvirkning.no vil gi denne innsikten et lengre liv. Hovedbehovet er tidlig medvirkning med åpne idéprosesser i by-, kommune- og reguleringsplaner. Bedraget er skinnmedvirkning hvor planetat og utbyggere har surret idé og fag ferdig til noe heller ikke by- og kommunestyrer kan forandre særlig. Det er et veldokumentert svik mot demokratiet at lov og kunnskap blir tilsidesatt enda så mange vet bedre.

Demokrati er samskaping – mye mer enn politikk

Demokrati er samskaping – mye mer enn politikk

Demokratiet er blitt for stort for politikerne våre. Det har da heller aldri vært meningen at de skulle drive det alene. Medvirkning som element i samskaping er en del av løsningen. For litt over ett år siden ble Capitol Hill stormet av innbyggere i Amerikas forente...

Bydelene i Oslo kan bli medvirkningsvertskap ved planprosesser

Bydelene i Oslo kan bli medvirkningsvertskap ved planprosesser

Bydelene i Oslo kan bli medvirkningsvertskap ved planprosesser. Dette er klart etter et enstemmig vedtak i Oslo bystyrets møte 15. desember 2021 av sak fremmet av Oslo senterparti ved Morten Edvardsen. Oslos bydeler har hver størrelse som en norsk småby. Mens ingen...

Estetiske retningslinjer må bli juridisk bindende i planprosesser

Estetiske retningslinjer må bli juridisk bindende i planprosesser

Medvirkning og estetikk i steds- og byutvikling må på politikernes agenda i stortingsvalget. Våre folkevalgte og innbyggernes posisjon må styrkes i planprosesser i forhold til utforming av byer, tettsteder og nærmiljøer. Kommuneplaner og områdeplaner har i dag få...

Test medvirkningen

Er medvirkningen som berører deg reell? Ta medvirkningstesten som bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt for medvirkning. Det er ikke meningen at den skal være enkel og kjapp, men belysende. 

Medvirkningsefaringer er en side som overtar etter Medvirkningsombudet (selvutnevnt) som har vært et borgerretts-aktivistisk tiltak fra oktober 2018 til oktober 2021 for å rette oppmerksomheten mot sviktende innsats fra de offentlige  ombudene og politikere i ombudsrolle. Blogginnlegg fra denne perioden kan ha referanse til Medvirkningsombudet (selvutnevnt).