Medvirkningsombudet

Tidlig medvirkning er nødvendig for å ivareta innbyggernes idéer, lokalkunnskap, lovfestede borgerrettigheter og behov for høyere utbyggingstempo av gode nærmiljøer. Når utbyggere og planetater starter ut med nesten ferdige planer blir medvirkning bare skinnprosesser. Da blir innbyggernes innspill ikke hørt med mindre det er applaus. Medvirkningsombudet bidrar til gode medvirkningsprosesser, kunnskapsformidling og dokumentasjon. Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ, ikke et offentlig organ, og fyller et tomrom litt der offentlige ombud svikter. 

Siste blogginnlegg

Test medvirkningen

Mange medvirkningsprosesser oppfyller tilsynelatende plan- og bygningslovens krav så arrangørene kan merke skrive “utført” på gjøremålsliste. Veiledere til loven er tydelig på at medvirkningen skal være aktiv, representativ og reell. Dette blir satt til side i et slikt omfang at det utgjør et svik mot demokrati og borgerrettigheter. Er medvirkningen som berører deg reell? Ta medvirkningstesten som bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt for medvirkning

Medvirkningsombudet Christian Sømme er selvutnevnt og alle velger selv om de vil lytte til ham. Slik andre ombud har medarbeidere, har borgerrettsprosjektet Medvirkningsombudet et nettverk av frivillige med lang erfaring fra å jobbe for gode og mot dårlige planprosesser. Virksomheten har ingen økonomisk støtte og alle bidrar frivillig innimellom andre aktiviteter i hverdagen. Som medvirkningsobservatører gjennomgår vi fra skrivepulten medvirkningen i regi av utbyggere og kommuner før, under og etter planprosesser. I likhet med valgobservatører rapporterer vi da om demokratiets interesser er ivaretatt. Senere vil vi bidra innenfor medvirkning på andre samfunnsområder. Da trenger vi balanserte ildsjeler med inngående kompetanse om dette – deg?