Kategorier

Uønsket Paradis-stopp helt nødvendig

Paradis-saken har fått bred omtale også i fagmedier som Estate. Stopp i Paradis-utviklingen er uønsket og uheldig. Men, helt nødvendig. Byplanlegging i Norge er blitt erstattet av prosjektplanlegging hvor utbyggere har føringen med steds- og byutvikling. Innbyggere og...

les mer