Artikkelen "Helvete i Paradis - demokratisk kamp ved fortetting" av Lillin Cathrin Knudtzon underbygger at plan- og bygningslovens bestemmelse om at forslagsstiller skal sørge for involvering av berørte, i liten grad praktiseres i dag. Artikkelen sto i Kart og plan....

les mer