Skøyen systematisk snytt for medvirkning

Skøyen systematisk snytt for medvirkning

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har publisert denne  historien om hvordan innbyggerne på Skøyen ikke fikk medvirke da planen for nærmiljøet ble meislet ut. Fylkesmannen i Oslo og Akershus støttet Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Mange opplever at...
Anbefaler tiltak for barn og unges medvirkning

Anbefaler tiltak for barn og unges medvirkning

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Spires Byutvalg skrevet en rapport om unge mennesker og medvirkning i byplanlegging, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å øke medvirkningen. For å forbedre barn og unges mulighet til å påvirke i by- og...