Uønsket Paradis-stopp helt nødvendig

Paradis-saken har fått bred omtale også i fagmedier som Estate.  Stopp i Paradis-utviklingen er uønsket og uheldig. Men, helt nødvendig. Byplanlegging i Norge er blitt erstattet av prosjektplanlegging hvor utbyggere har føringen med steds- og byutvikling. Innbyggere...
Skøyen systematisk snytt for medvirkning

Skøyen systematisk snytt for medvirkning

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har publisert denne  historien om hvordan innbyggerne på Skøyen ikke fikk medvirke da planen for nærmiljøet ble meislet ut. Fylkesmannen i Oslo og Akershus støttet Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Mange opplever at...