Retten til byen – en utopi?

Retten til byen – en utopi?

I denne artikkelen fra 27. april 2017 som sto i PUTSJ samme år skriver Joakim Gitlestad at et paradigmeskifte må på plass for å sikre retten til byen. For eksempel er retten til byene et av de viktigste punktene i New Urban Agenda (NUA). Retten til byen har blitt...
Byutviklerne har for mye makt

Byutviklerne har for mye makt

Dagens arealplanlegging er, som en konsekvens av liberaliseringen på 80-tallet, veldig utbyggerstyrt. Byutviklerne har for mye makt. Ta for eksempel Farøy brygge i Farsund kommune. Her har utbygger kun tenkt profittmaksimering fremfor medvirkning. Selv om medvirkning...