En bedre start gir en bedre by!

En bedre start gir en bedre by!

Oslo er en by i sterk vekst. Behovet for boligreguleringer ligger på opp mot 5.000 boligenheter i året. Mange engasjerer seg i hvordan bolig- og byutviklingspolitikken [skal være], men en tilbakemelding synes å være tilbakevendende: Oppstarten av større planprosesser...
Direktedemokrati i stedsutviklingen

Direktedemokrati i stedsutviklingen

Betongkassene brer om seg overalt. Lokalbefolkningen føler seg overkjørt i byggesaker. Vi har et åpenbart behov for en demokratireform i stedsutviklingen. Norge har et velfungerende representativt demokrati. Vi har også et stort antall interesseorganisasjoner som...