Medvirkning med virkning. Samarbeidsrapport NIBR 2013

Medvirkning med virkning. Samarbeidsrapport NIBR 2013

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen, er en rapport som fremhever at innbyggermedvirkning går hånd i hånd med et godt demokrati. Slik høres flere stemmer, tilliten mellom innbyggere og folkevalgte styrkes og demokratiske...