En bedre start gir en bedre by!

En bedre start gir en bedre by!

Oslo er en by i sterk vekst. Behovet for boligreguleringer ligger på opp mot 5.000 boligenheter i året. Mange engasjerer seg i hvordan bolig- og byutviklingspolitikken [skal være], men en tilbakemelding synes å være tilbakevendende: Oppstarten av større planprosesser...
Blir det bedre medvirkning i Oslo?

Blir det bedre medvirkning i Oslo?

Oslo kommune har publisert artikkelen “Bedre medvirkning? Ja takk!”. Medvirkningsombudet stiller seg tvilende til om arbeidet vil få særlig effekt. Vi tviler fordi Oslo kommune i så mange år har vist så ettertrykkelig at medvirkning blir tatt lett på....