Create Streets vil møte boligbehov ved å lage vakre gate-baserte steder med tilstrekkelig tetthet, som vil være gode å bo i og hvor medvirkning er et viktig element for å skape tilhørighet gjennom generasjoner.

nettstedet til Create Streets er det flere rapporter og resultater fra undersøkelser der de har innhentet folks ønsker for egen bolig og lokalsamfunnet. En sentral anbefaling er å skape alternativer til de bilbaserte forsteder ved å videreføre byform og arkitektur som preger eldre, velfungerende og attraktive britiske bydeler. Men, nettstedet viser også modernistiske arkitektur.

Les mer: Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer digitale verktøy for kommunal medvirkning.

 

Create Streets vil lære bort planlegging

Bak står Create Streets Foundation. Nettstedet til stiftelsen beskriver målsetninger som går ut på å trene lokalmiljøer i planlegging av nabolag og urbant design, og fremme forskning innenfor disse områdene inkludert å gjøre dette bredt tilgjengelig.