Digitale verktøy for medvirkning i kommunene skal gjøre det lettere å involvere innbyggerne, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet som presenterer digitale verktøy som kommunene kan ta i bruk for å involvere. 

– Det er viktig å gi innbyggerne mulighet til å bli hørt i små og store saker i kommunen sin. Kommunene må derfor legge til rette for det, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ved lanseringen 23. oktober 2018,

 

Digitale verkøy for kommunene

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har firmaet Funka kartlagt til sammen 43 digitale verktøy som kommuner kan ta i bruk for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser.

– Med slike verktøy kan kommunene invitere innbyggere til å komme med innspill og forslag, debattere, bidra i budsjettarbeid og stemme på ulike forslag. Det er bra for lokaldemokratiet, sier Mæland.

Verktøyene varierer i bruksområde, funksjonalitet og kompleksitet. Kommunene må derfor nøye vurdere hvilke behov de har, slik at de velger et verktøy som gir nytte lokalt.

 

Medvirkningsverktøy rapport

De digitale verktøyene for medvirkning er presentert i en rapport og viser hvordan man kan lykkes med å ta dem i bruk. Funka har også utarbeidet mer detaljerte beskrivelser av de fire verktøyene Liquid Feedback, My Neighbourhood, Community Maps og Decidim.