Nasjonalkommisjonen for offentlig debatt (CNDP) er en uavhengig administrativ myndighet som har til formål å informere borgere og sørge for at deres synspunkter blir tatt i betraktning i beslutningsprosesser.

CNDP utfører flere viktige oppgaver:

  1. Aktiverer medborgeres deltakelse
  2. Organiserer
  3. Utpeker en garantist ved behov for konsultasjon
  4. Sikre informasjon og offentlig deltaker i gjennomføringen av prosjektet
  5. Fremme offentlig debatt

Medvirkningsombudet har mange paralleller til CNDP. Les mer på fransk om CNDP. Dersom du åpner lenken i Google Chrome, vil du få mulighet til å oversette hele nettstedet til litt dårlig norsk, men som likevel gjør innholdet langt mer forståelig dersom du ikke kan fransk! Du kan også gå til Google Translate og lime hele lenken inn i oversettelsesvinduet og klikke på “den oversatte” lenken