Hjelp fra Medvirkningsombudet

Hva kan du få hjelp av Medvirkningsombudet til?

 

Hos Medvirkningsombudet jobber frivillige. Du kan ringe og få informasjon, råd og kanskje navn på gode hjelpere. Du kan ringe i vanlig våkentid. Dersom du ringer i arbeidstiden kan det hende vi avtaler å ringe deg tilbake senere. Bruk gjerne kontaktskjemaet. 

 

Kontakt Medvirkningsombudet

2 + 4 =

Hva koster hjelpen?

Hjelpen vi kan gi er gratis. Slik hjelp kan være  rådgivende telefonsamtaler, et møte, deltakelse i velforeningsmøte, brev til planmyndighet, høringsnotat om medvirkning til planprosess, medvirkningsobservatør som vurderer medvirkningen fra skrivebordet og hjelp til mediekontakt.

 

Vi er interessert i å få med dyktige folk som kan følge Medvirkningsombudets plattform og hjelpe gjennom personlig oppmøte utenfor Oslos nærhet.

 

 

 

Altid kostnadsfritt

 

Vi får forespørsler om bidrag som Medvirkningsombudet ikke kan levere gratis fordi vi ikke har økonomisk støtte og lever av noe annet.

 

Det har vært et dilemma for Medvirkningsombudet om vi skal oppgi priser på tilleggs-tjenester. En tid gjorde vi dette fordi det var et behov for slike tjenester og at ildsjelene i nettverket vil ha kostnader og tapt arbeidsinntekt knyttet til å skulle gjennomføre disse. Det ble da trukket i tvil om Medvirkningsombudet bare var en slags kamuflert salgskanal for ildsjelene som står bak. Vi har derfor valgt å ta vekk tjenester som vil ha en kostnad.

 

Vi kan gi informasjon om aktuelle leverandører og fremskaffe informasjon der vi mangler eget nettverk.

 

 

 

Aktuelle tjenester fra andre enn Medvirkningsombudet

 

Medvirkningsobservatører, fysisk oppmøte  Møte med kommuner i ulike faser av planprosesser og observatør-rolle under medvirkningsarrangementer. Vurdering av medvirkningen i arrangementet og samlet for den aktuelle planprosessen. Medvirkningsombudet anbefaler ikke at noen påtar seg observasjonsoppgaver av enkeltarrangementer, men derimot av prosessen samlet.

 

Medvirkningsprosesser. Gjennomføring av medvirkningsopplegg og arrangementer. Medvirkningstesten viser en mengde ulike virkemidler som kan bli brukt ved medvirkning. Medvirkningsombudet kan bidra med sparring om metodebruk. Hensikten med lovgivningen om medvirkning (PBL § 5-1) er å sikre reell, representativ og aktiv medvirkning. Medvirkningsprosesser bør ta utgangspunkt i dette som et minimum, men gjerne ha et enda større medvirkningsmandat. Det er viktig å jobbe for å unngå at medvirkning blir skinnprosesser, det vil si gjennomføring av prosesser hvor folk deltar og hvor det ikke blir tatt lite eller intet hensyn til innbyggernes innspill.

 

Medvirkningsopplegg må følge tidlighetsprinsippet i medvirkning (se side 11, punkt 4) bør typisk skje i samarbeid med innbyggere, utbyggere, kommune-administrasjon, politikere, bydel, brukere og representanter for minoriteter eller interessegrupper for folk med spesielle behov. Gode medvirkningsprosesser kan samle folk fra ulike leire og bidra til å etablere verdifulle nye nettverk og personlige relasjoner som kan være fine også etter prosessen.