Medvirkningen for den omfattende reguleringsplanen til Oslo kommune av Skøyen områderegulering er i strid med plan- og bygningsloven. Det helt unike i denne saken er at Norges største kommunerevisjon har påpekt nettopp dette underveis i arbeidet, uten at feilene er rettet og medvirkningen gjennomført korrekt. Medvirkningsombudet (selvutnevnt) var ikke helt uforberedt på dette, og har sendt avsted klage på medvirkningen i vedtaket av Skøyen områderegulering bare par timer etter ordfører Marianne Borgen klubbet det igjennom.

De fleste klager på medvirkningen i reguleringsplansaker blir avvist. Det er jo “bare” innbyggere som alltid klager! Innbyggernes klager kommer på tampen av ofte smertefulle planprosesser som de er mer eller mindre utslitte av. Klagene rettes mot en motpart som skulle være medpart, men som fremstår som en motpart i et helt urimelig styrkeforhold, nærmere bestemt kommune- og bystyrer som har fattet vedtak basert på arbeid hos utbyggere og planetater med mange ansatte.

Les mer: Slik kan du klage på vedtak i plansaker

De fleste opplever det som helt nytteløst å skulle klage formelt. Motparten gjør det klart at den anser høringer (som folk ikke deltar i) og informasjonsmøter (som er enveis) som medvirkningstiltak – og, da har det vært medvirkning. At plan- og bygningslovens formålsparagraf er tydelig på at medvirkning faktisk skal skje (det er ikke nok å invitere), blir tilsidesatt om og om igjen.

 

Klage med kommunerevisjon i ryggen

Det spesielle i tilfellet med Skøyen områderegulering er imidlertid for det første at medvirkningen ble evaluert underveis i planprosessen av Oslo Kommune Kommunerevisjonen og presentert i rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplansaker. Ettersom evalueringen skjedde underveis, var det fullt mulig å rette opp ved å gjøre om igjen tidligere mangelfull medvirkning og styrke medvirkningsarbeidet i fortsettelsen. For det andre vedtok Oslo Kommunes bystyre underveis at Oslo skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser. Foregangskommuner bør ikke bryte loven.

Men, selv om Plan- og bygningsetatens etatsdirektør Siri Gauthun Kielland har oppsummert Kommunerevisjonens evaluering med at «Skøyen fikk stryk», i nettmøte arrangert av Oslo Velforbund 13. april 2021, ble slike tiltak knapt gjort.

Også Medvirkningsombudet (selvutevnt) har påpekt at Skøyen områderegulering ikke kunne vedtas fordi medvirkningen har vært i strid med loven. Men, det er særskilt interessant at Oslo kommune Kommunerevisjonen – på oppdrag fra kommunens kontrollkomité med påfølgende vedtak av revisjonsrapporten både i komiteen og i bystyret – har gitt “medvirkningen stryk”, for å låne planetatens direktørs egne ord.

Norges største kommunerevisjon har gjort et grundig stykke arbeid i forhold til Skøyen (dog har Medvirkningsombudet (selvutnevnt) henvendt seg til revisjonen med gode råd om hvorfor medvirkning må evalueres i hele planforløpet). Noen vesentlig endringer i forslaget til Skøyen områderegulering som ble sendt til politisk behandling ble det ikke.

 

Revisjonsrapporten pluss tilleggsargumenter lagt til grunn

I sin klage har Medvirkningsombudet (selvutevnt) lagt hele revisjonsrapporten til grunn og fremfører ytterligere argumenter blant annet basert på Bane NORs oppfølging av innsigelspunkter. Klagen er sendt til Oslo kommune Plan- og bygningsetaten som vil gi en tilbakemelding om forventet klagebehandlingstid. Skulle ikke kommunen være enig i klagen og følgelig ikke ser noen grunn til å endre vedtaket, vil saken gå videre til Statsforvalteren.

Statsforvalteren vil vurdere klagen og avgjøre om den skal tas til følge. Det blir ikke første gang en statsforvalter har forholdt seg til klager som også har handlet om medvirkning, men det blir trolig første gang Statsforvalteren får en sak med grundig evaluering av en stor kommunerevisjon og som er beskrevet som “å stå til stryk” av planetatslederen i den aktuelle kommunen.

Derfor blir Statsforvalterens gjennomgang meget interessant.