Medvirkningsprosesser står til stryk dersom de ikke tilfredsstiller de kvalitative aspektene; aktiv, representativ og reell medvirkning. Du visste kanskje ikke dette, men planleggerne vet det utmerket godt.

Av Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering

Medvirkning styrker lokaldemokratiet og det finns masse veiledere for de som ønsker medvirkning.

Du behøver imidlertid ikke ha lest et minimum av metode for å forstå at medvirkning ikke handler om å gjennomføre en serie kvantitative tiltak fra veilederne og så hake av for at medvirkning er gjort, slik Oslo kommune plan- og bygningsetaten har gjort når det gjelder medvirkning på Skøyen.

Plan- og bygningsloven er tydelig på det skal være tilrettelagt for kvalitative aspekter aktiv, representativ og reell medvirkning. Medvirknings-lureri er å snike seg unna dette og gjøre medvirkning til et spill for galleriet. Når Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har klagd på manglende medvirkning, er det fordi medvirkningen ikke oppfyller en del kvantitative tiltak, men hovedsakelig ikke kvalitative. Bare det faktum at kommunen ikke kan ane om et tverrsnitt av befolkningen ikke har vært representert i medvirkningsprosessene medfører at prosessene må underkjennes.

Alle som jobber som representanter for lokalmiljøer må kjenne til dette og fra et øyeblikket en planprosess kunngjøres kreve at medvirkningen imøtekommer både kvalitative og kvantitative kriterier.