Medvirkningsombudet har i dag sendt høringsinnspill til et lovforslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gjennom økt dispensasjonsadgang vil forslaget sterkt svekke innbyggernes lovfestede medvirkningsrett og overføre ytterligere makt i planprosesser til eierstyrte og etatstyrt prosesser som allerede er for dominerende. Det er en stor risiko for at uforutsigbarheten og de kaotiske tilstandene med uforutsigbare dispensasjoner fra forrige plan- og bygningslov vil bli gjenninnført – en lovgivning som ble strammet opp med dagens plan- og bygningslov og en manér som også den svenske, lovgivende forsamling har forlatt