Makthavere ønsker å redusere medvirkning til “å bli hørt” og da med sin egen nedfortolkning av begrepet til “å bli hørt på”. Her er leserinnlegg fra Christian Sømme i Teknisk Ukeblad Bygg med oppklaring av begrepene å bli hørt på, å bli hørt, medvirkning, medbestemmelse og det å bestemme.

Last ned som pdf.