Medvirkning med virkning er en meget interessant artikkel om medvirkning som Medvirkningsombudet har fått tilsendt og som er skrevet av Gro Sandkjær Hansen.

Rapporten er verdt å lese. Står blant annet at når lokale aktører først slipper til, får de rollen som festbrems fordi planforslagene oppleves som så grundig utformet at de i praksis ikke kan gjøre stort.

Vi håper det er greit at rapporten blir gjort tilgjengelig her.