Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen, er en rapport som fremhever at innbyggermedvirkning går hånd i hånd med et godt demokrati. Slik høres flere stemmer, tilliten mellom innbyggere og folkevalgte styrkes og demokratiske beslutninger blir bedre.

Rapporten er bør inngå i velkomstpakker som alle kommuner gir sine nye, politiske representanter etter valg.