Medvirkning må starte før planene er lagt. På alle områder er betydningen av å involvere i forkant veldig godt kjent. Det prinsippet må gjelde når politikere og planmyndigheter henvender seg til befolkningen også. Slik de gjorde i Vauban, en av Freiburgs mest attraktive bydeler. 

Ingen liker å bli bestemt over, særlig ikke dersom det som er bestemt oppleves som overformynderi eller dumt. Å gi barnehagebarn og elever mulighet til å medbestemme – velge – mellom ulike alternativer bidrar ofte til ekstra lyst og engasjement.

 

Medbestemmelse vår tids solidaritetskamp

På arbeidsplassen kalles det “å tre noe nedover hodene på folk” når ledelsen har bestemt på forhånd. Fra tid til annen må det skje, men det er en del av norsk og nordisk arbeidsplass-demokrati å la medarbeidere involvere og medbestemme. “Arbeidstakere” blir bestemt over, “medarbeidere” er noen man er på lag med.

Slik er det også i samfunnet. Almuen ble bestemt over. Medborgere er man på lag med. Det er gammeldags å bestemme over medborgerne/innbyggerne. På 1800-tallet rev vi oss som nasjon løs i fra svenskenes regime, på 1900-tallet rev vi oss løs i fra at en liten elite skulle bestemme og på 2000-tallet må vi rive oss løs fra at en ny type elite bestående av et uklart bilde av byråkrater, politikere og lobbyister som vil bestemme uten å involvere.

Det er solidaritetskampen i vår tid – noe vi må stå sammen mot for å unngå at medvirkningsprosesser tar fra oss vår demokratiske rett til medvirkning som blir redusert til å bli hørt på.

 

Utviklet bydel sammen med innbyggerne

Teknisk ukeblads journalist Joachim Seehusen skrev 11. november 2018 hvordan innbyggerne i den tyske byen Freiburg ble organisert i grupper som utviklet konseptet for bydelen Vauban sammen med kommunen og andre aktører.

Freiburg er et ideal for mange grønne partier og har hatt skikkelig medvirkning, før noe ble bestemt og tegnet. Det er slik vi gjør det i Norge på arbeidsplasser, skoler og barnehager – men ikke når vi utvikler byer og tettsteder. Slik skal det åpenbart ikke være.

Les mer: Loven er på medvirkningens side. Les om medvirkningsbestemmelser i plan- og bygningsloven.

Teknisk ukeblad skriver at Vauban i Freiburg er i dag er attraktiv for beboere, arkitekter, byplanleggere, studenter og andre som er opptatt av byutvikling. Byen valgt å ikke selge tomtene til utbyggere og la dem stå for utviklingen. I stedet ble innbyggerne organisert og samarbeidet med kommunen.

Dette ønsker vi å se i Norge også.