Plan- og bygningsloven har viktige bestemmelser om medvirkning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert veldig nyttig grunnlag for medvirkning i planlegging på regjeringen.no.

Dokumentet Viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven om medvirkning finner du her. Her er plan- og bygningslovens paragrafer om medvirkning beskrevet. Loven er…. loven! Det er ikke noe man kan fravike etter egne lyster og innfall.

Her finner du Lovkommentarer til plandelen av plan- og bygningsloven fra 1. juli 2009 (Miljøverndepartementet).