Medvirkningssirkuset til DOGA går av stabelen 15. juni 2023 for å vil sette kursen for fremtidens innbyggerinvolvering. Det skjer uten innbyggerinvolvering på sagmuggen. 

– Medvirkning kan ikke bare være en pliktøvelse når vi jobber med utforming av våre omgivelser eller utvikler tjenester. Vi må i større grad anerkjenne, utforske og utvikle bedre former for involvering av innbyggere og brukere.

Det sier direktør i DOGA Tor Inge Hjemdal på arrangementssiden til Medvirkningssirkuset.

 

DOGA skaper fremtidens innbyggerinvolvering uten innbyggerinvolvering

Paradoksalt nok – slik det ofte er med slike arrangementer – er innbyggerne ikke representert på sirkusteltets sagmugg. Noen ganger får en og annen innbyggerorganisasjon delta for syns eller underholdningens skyld. Men, i sirkuset til DOGA er det ikke stor plass for dette. Her deltar representanter for den samme sfæren som har ført medvirkningssaken inn i uføret som sirkuset tar mål av seg til å løse.

Fremtidens utvikling av innbyggervolvering er med andre ord uten innbyggerinvolvering. Det blir kanskje mindre plagsomt slik, men mye mer sirkus, naturligvis.

Les mer: Tilliten settes på prøve hvis medborgere erfarer at politiske spilleregler ikke følges, skriver Lillin Cahtrine Knudtzsons i sin doktorgradsavhandling.

 

DOGA lurer på hvordan

Sirkuset et samarbeid mellom NMBU, Smartbyene/KS, PLOGEN-nettverket og DOGA hvor intensjonen er å stake ut kursen for framtidas medvirkning og innbyggerinvolvering i utviklingen av byer og lokalsamfunn.

“Vi står overfor store utfordringer globalt og lokalt. Sosial bærekraft er en nøkkel til, på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft, å skape moment for å oppnå ønsket endring. Spørsmålet er bare hvordan?”, heter det i invitasjonen til arrangementet. Kanskje kan et av svarene være “sammen med innbyggerne og deres interesseorganisasjoner i stedet for å tre løsningene ovenfra og ned over hodene deres?”

 

DOGA-sirkuset del av større opplegg

Konferansen inngår i: