“Noe vi skulle sagt, eller best å holde kjeft?”

Medvirkningsombud Christian Sømme var innleder tirsdag 19. februar 2019 hos KÅKÅ kverulantkatedralen.

Bakteppet for debattarrangementet er at stadig flere får opp øynene for de store endringene som skjer i byrommene. De offentlige retningslinjene om økt fortetting har bidratt til en voksende bevissthet om byens utvikling – og hvordan boligområder, bydeler og urbane omgivelser skal fungere, være å leve i og se ut.

Programerklæringen for KÅKÅbydebatt våren 2019 er å forebygge urban avmakt og fremme en opplyst byvekst preget av mer folkeengasjement og flere byutviklere.

Her kan ser du video av hele seansen inkludert innledningen til medvirkningsombudet. Bør man holde kjeft? Nei, men det kan være et poeng for å unngå å bli medvirkningsgissel.