Politikere har makt og plikt til å forvalte våre felles verdier, for nå og for fremtiden. De skal representerer oss og ivareta folks rettigheter, behov og ønsker. De som ønsker seg makt og innflytelse kommer til å dele ut flotte partiprogram med fagre løfter. I årets valgkamp vil vi spørre: Hva har dere gjort for å sikre at denne oasen; torget og grøntarealet i Nærbø sentrum vil bli ivaretatt og foredlet for fremtiden?

Ideen om sambrukshuset oppsto fordi helsetjenesten har behov for mer plass. Den ble solgt inn med løfte at det også skulle være en plass for kulturlivet, for ungdommen, med scene og musikkrom. Nå er dette fjernet. Tilbake står arealer til helse, fylkestannlegen og bibliotek. I tillegg planlegges det for et stort antall leiligheter på Bane NOR sine tomter.

Sambrukshus Nærbø opprinnelig forslag

Slik ble det opprinnelige forslaget til sambrukshus i Nærbø presentert.

Det er ikke behov for nytt bibliotek. Ei heller har kommunen plikt til å holde fylkestannlegen med lokaler. Det er nok leiligheter i Nærbø sentrum og Bane NOR har dessuten egne planer for tomtene sine.

Et sambrukshus på torget vil redusere grøntarealet så mye at det er i strid med myndighetenes målsettinger for folkehelsen og klimaet. De allerede svimlende kostnadene kommer til å øke kraftig. Det vil være galskap å forvandle den grønne oasen til en enorm betongkoloss og et stort parkeringsanlegg.

Det er frustrerende når folkevalgte er døve for innbyggernes innspill. Da vakler demokratiet. Det finnes eksempler på at politikere overkjører innbyggerne i sentrumsutviklingen, både på Nærbø, i Sirevåg og på Vigrestad. Dersom sambrukshuset blir realisert vil det bli stående som et monument over rå politisk maktutøvelse.

Det er frustrerende når folkevalgte er døve for innbyggernes innspill. Da vakler demokratiet. Det finnes eksempler på at politikere overkjører innbyggerne i sentrumsutviklingen, både på Nærbø, i Sirevåg og på Vigrestad. Dersom sambrukshuset blir realisert vil det bli stående som et monument over rå politisk maktutøvelse.

Nina E. Steinkopf og Jarle Henriksen

De nyeste illustrasjonene av bygningsmassen er helt annerledes enn de som ble brukt for å få prosjektet godkjent i 2018.

Helsetjenestens behov for mer plass kan løses på bedre måter enn ved å ødelegge sentrum. Sentrumsutvikling må være på folks premisser. Det er folkevalgte som lytter til folk som fortjener vår stemme. Vi viser til ArkVest sine illustrasjoner av det planlagte sambrukshuset og spør dere som stiller til valg i Hå; er det dette dere tror folk vil ha på Nærbø?

Årets ordførerkandidater utfordres herved til å komme med alternative løsninger.

Debattinnlegget var første gang publisert i Jærbladet 20. mai 2023 og er gjengitt med skribentenes tillatelse.