På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Spires Byutvalg skrevet en rapport om unge mennesker og medvirkning i byplanlegging, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å øke medvirkningen.

For å forbedre barn og unges mulighet til å påvirke i by- og tettstedsutvikling, anbefaler Spire en rekke tiltak. Dette inkluderer: en forskrift om medvirkning i arealplanlegging i Norge, kapasitets- og kunnskapsbygging om by- og tettstedsutvikling i skolen og sivilsamfunnsorganisasjoner, og utvikling og bruk av digitale plattformer og verktøy.

Les leserinnleg; Medvirkning med internasjonal forankring